En liten upplysning!

In case you don’t understand the warning labels on some beers, here is a translation…

(1) Enligt kirurgen ska inte general kvinnan dricka alkoholdrycker under gravitation för risk av födelse effekt. (2) Konsumtion av alkoholdrycker imponerar din förmåga att köra bil eller operera maskiner. Och kan skapa hälsosamma problem.

About the author

Heiðrún theGoat

Heiðrún, the goat on the hall that stands, eateth off læráth's limbs; the crocks she fills with clearest mead, will that drink not e'er be drained.

Be the first to comment

Leave a comment